Peribahasa

Pepatah & Peribahasa Tentang Kucing

Guratgarut.com – Kucing adalah hewan yang sangat lucu, menarik dan menggemaskan. Maka tidak heran banyak orang menjadikan kucing sebagai peliharaan. Tapi kita tidak akan membahas seluk beluk kucing, melainkan pepatah atau peribahasa tentang kucing. Artinya setiap pepatah dan peribahasa mengandung kata kata kucing. Sebagaimana kita ketahui, peribahasa seringkali berisikan perumpamaan. Berikut kumpulan peribahasa tentang kucing […]
  • 4 min read
  • Sep 07, 2021